Fleet-Solutions

ECR-Fleet-Solutions – individuelle koncepter til effektive, digitale forretningsprocesser

Vi er af den overbevisning, at ændrede og optimerede forretningsprocesser kun er en succes, hvis vores kunders individuelle behov og ønsker forenes heri. Derfor er det til stadighed vores mål at skabe all-round-koncepter til dine processer i fællesskab med dig. På den måde udarbejdes der en løsning – der er individuelt skræddersyet til din virksomhed – som giver dig mulighed for at optimere alle organisatoriske processer og udforme disse en hel del mere effektivt.

Effektivitet og transparens er grundpillerne i vores forretningsmodel

ECR Fleet Solutions er den neutrale serviceudbyder for vognparkadministratorer til alle mærker og leverandører. Det starter med køretøjets disponibilit?t og fører via den enkle organisering af vedligeholdelsesarbejderne til vurderingen af køretøjet ved udløbet af kontraktperioden. Ved disse komplekse flådestyringsprocesser gælder det både ved indkøb og i drift at kunne mestre og lave en ren kortlægning af disse i administrationen og ved controlling. På denne måde sikres en unik transparens og dermed også rettidig kontrol med samtlige køretøjsomkostninger. Eksempelvis har du altid et komplet og aktuelt overblik over dine dæk eller andre sliddele.

Forudsigelige services efter et modulopbygget princip

For at kunne tilbyde vores kunder en høj grad af fleksibilitet, udvikler vi efter det såkaldte modulopbyggede princip til præcis din individuelle servicepakke. På denne måde opnår du markante konkurrencefordele samt positive effekter på din markedsposition. Dine ønsker står i forgrunden her, så vi holder os selvfølgelig til dine specifikationer. Eksempelvis når det kommer til valg af værksteder, om hvilke producenter der skal tages i betragtning til hvilke betingelser eller hvilke servicepriser, der skal fastsættes.

Intelligensen til en hurtig procesoptimering: selvfakturering

For ECR repræsenterer selvfakturering en nøglekomponent i procesoptimeringen. Med denne fremgangsmåde bortfalder den normalt nødvendige kontrolindsats mellem ordre og fakturerede ydelser, og den sædvanlige og til tider meget udførlige bearbejdningsproces med indgående fakturaer og konteringer bortfalder.

Endelig ebbe igen efter syndfloden med fakturaer

Ud af dine tidligere talrige papirfakturaer opstår der hos os kontrollerede og strukturerede datasæt i et ensartet format. Samtlige processer kontrolleres af vores system og vores eksperter for nøjagtighed rent fagligt og indholdsmæssigt og arkiveres revisionssikkert. Naturligvis har du altid adgang til dine originaldokumenter – også online. Vores teknologi muliggør også en pålidelig og effektiv overførsel af data til eksterne eller interne virksomhedssystemer. Til sidst råder du i slutningen af processen over kontrollerede og perfekt forberedte data – herunder meningsfulde rapporteringer.