Strategi

Komplekse krav kræver strategisk handling

I vores nutidige, stadigt mere hurtige arbejdsverden udsættes flådeoperatører for stadigt stigende krav fra deres kunder. Netop når det drejer sig om køretøjets tilgængelighed, organiseringen af vedligeholdelsesarbejder eller vurderingen af køretøjet ved udløbet af kontraktperioden, støder mange virksomheder på deres grænser.

Udfordringer mestres – og kortlægges rent

Netop for disse komplekse krav til flådestyring kommer ECR-Solutions med passende og rettidige svar, hvad enten det drejer sig om indkøb, drift, administration eller kontrol. Vi ser det som vores mission at mestre disse udfordringer og at kortlægge dem rent. For kun på denne måde er en ubrudt testbarhed og dermed også kontrol over alle køretøjsomkostninger sikret fra starten.

Nye ideer, nyt potentiale

Hovedfokus i vores arbejde er at identificere og udnytte besparelsespotentialer. Vi sørger eksempelvis for, at distributionsforløb løber af stablen koordineret og gnidningsløst, hvilket resulterer i en stigning i effektiviteten og servicekvaliteten. Et andet område af vores tilbud ligger i øget sikkerhed og transparens i vare- og informationskanaler. Hertil kommer, at vi fremskynder strømmen af penge ved hjælp af kreditmetoden og koordinerer grænsefladerne mellem alle involverede i forretningsprocessen. Kort sagt: ECR-Solutions standardiserer forretningsprocesserne. Både ved indkøb af en vare og ligeledes ved en service – fra slutbrugeren til producenten. Helt som vores kunde ønsker det.