Rådgivning

Forud for hver effektivitetsstigning forestår der en omfattende rådgivning

ECR-Solutions har allerede skabt sig et navn med kompetent rådgivning omkring emnet flåde- og vognparkmanagement. Vores omfattende rådgivningstilbud har i første omgang det formål at sikre en vellykket indtræden i ECR-Solutions’ univers og udnytte dens potentiale i fuldt omfang. Under rådgivningsfasen analyserer vi forretningsprocesser, identificerer besparelsespotentialer og realiserer løsninger. Således analyseres som en start vognparkens situation nøje for at muliggøre en målrettet rådgivning hvor gennemførelsen af aktiviteter til forbedring af procesforløb eller værdiskabelsen i området B-til-B-til-C behandles tematisk. Overtagelse og gennemførelse af passende serviceydelser, markedsføring af licenser samt en fuldstændig gennemførelse af aktiviteter, der tjener forretningsformålet, tæller til vores serviceydelser ved siden af udvikling af kundeorienterede servicekoncepter.